Jaarverslag 2016

Samen voor Woerden inspireert, activeert en implementeert maatschappelijk betrokken ondernemen binnen de gemeente Woerden. Met als doel een brug te slaan tussen bedrijf en samenleving, de binding tussen beiden te verstevigen en daarmee de lokale samenleving te versterken.

Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat het niet vanzelfsprekend is dat partijen elkaar vinden in maatschappelijk betrokken ondernemen. Wen herkenbaar platform als Samen voor Woerden is hiervoor een prima oplossing. De intentie om maatschappelijk betrokken te ondernemen en daadwerkelijk iets te betekenen voor de samenleving is bij veel bedrijven aanwezig, maar het ontbreekt vaak aan kennis en tijd om hier concreet invulling aan te geven. Dankzij de ervaring en inzet van het grote netwerk van Samen voor Woerden, wordt het voor bedrijven gemakkelijker om zich in te zetten voor de samenleving. Dat dit zijn vruchten afwerpt bewijzen de resultaten die Samen voor Woerden de afgelopen jaren heeft bereikt. Met de transformatie in het sociale domein worden matches nog belangrijker. Met minder of geen subsidie zijn maatschappelijke organisaties immers nog meer op het bedrijfsleven aangewezen om zich te kunnen inzetten voor de mensen die het nodig hebben. Bovendien zet Samen voor Woerden zich in voor de zichtbaarheid en erkenning van (bedrijfs)vrijwilligers; ook deze groep gaat een nog belangrijkere rol spelen binnen onze (lokale) samenleving. Wij doen mee, u ook?

In het jaarverslag leest u meer over onze inzet en activiteiten in 2016. Wij wensen u veel leesplezier!

Bestuur Samen voor Woerden,
voorzitter Dick van der Snoek

Intermediair Maatschappelijk Betrokken Ondernemen,

Nanette Mostert

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

X