ANBO nieuwe partner Samen voor Woerden

ANBO, de belangenvereniging voor senioren, is partner geworden van Samen voor Woerden. De vereniging komt met haar kennis- en adviescentrum over inkomen, gezondheid en wonen, op voor de sterk groeiende groep senioren (50-plus) in Nederland.

ANBO en Samen voor Woerden hebben een gemeenschappelijke missie verbinding tot stand te brengen en sociale cohesie te vergroten. Directeur-bestuurder Liane den Haan: ‘Bij ANBO werken we elke dag aan verbinding. We helpen mensen die de weg niet meer weten door het woud aan regels. We koppelen vrijwilligers aan leden, bijvoorbeeld om te helpen met het invullen van de belastingaangifte, het voorbereiden van het keukentafelgesprek, het ontwarren van de administratie en de bestrijding van eenzaamheid. We zijn dichtbij en iedereen is welkom. Met Samen voor Woerden zetten we een stap en gaan we met Woerdense ondernemers en organisaties aan de slag voor een samenleving waarin iederéén een plek heeft.’

Nanette Mostert, intermediair maatschappelijk betrokken ondernemen, is blij met de samenwerking: ‘Het is belangrijk om te kunnen samenwerken met lokale partijen en verrijkend om te kunnen optrekken met ANBO. We versterken elkaar.’

Over ANBO
Al 117 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. We geloven in een samenleving waarin ieders waarde en kwaliteiten, ongeacht zijn of haar leeftijd, worden erkend en benut. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

X